Informace o počtu autistů z roku 2015, dle stránek poslankyně českého parlamentu.


Z knihy "Co možná nevíte o očkování" od Neil Z. Miller, strana 99:
  Psychiatr Leo Kanner objevil 11 případů nové mentální poruchy, později nazvané autismus, v roce 1943, kdy začala být dostupná vakcína proti černému kašli. Uvedl, že porucha se výrazně odlišuje od všeho, co bylo dosud popsáno (časté retardace, poruchy řeči a chybějící reakce při kontaktu s lidmi). K nárůstu došlo přesně v době, kdy rostla popularita povinného očkování.
  V Japonsku bylo zavedeno povinné očkování hned po válce, při okupaci USA a 1. autista se zde objevil roku 1945! Do Evropy se stejné očkování dostalo v 50. letech a v tomtéž desetiletí se zde objevili první autisté. Roku 1962 byla založena Národní společnost pro autistické děti v Británii.

  Překvapením pro vědce byl velký počet autistů ve vzdělaných rodinách (90% jejich rodičů dokončilo střední školu, 3/4 měly vysokoškolské vzdělání). Pokrokoví a bohatí lidé byli těmi, kdo tehdy mohli dopřát svým dětem ty nejlepší moderní vymoženosti. V 70. letech však začaly rozdíly mizet - s rozšiřováním očkovacích programů pro všechny vrstvy. Autisté se začali objevovat ve všech typech rodin, v děsivě rostoucím počtu (u chlapců už dosahuje 2%). Nárůst je podstatně rychlejší, než se dá odhadovat. Souvisí hlavně s MMR vakcínou, agresivně uváděnou na trh. (V Japonsku, se 127 miliony obyvatel, však přibývá ročně několik stovek nových případů autismu, tedy jen několik desetitisícin % - od 1975 Japonsko neočkuje děti do 2 let vůbec a MMR zakázalo již v roce 1993). Vliv má i očkování matek v těhotenství.

Několik příkladů z praxe
"Můj desetiletý syn byl zdravý, až do 9. dne po očkování MMR, v jeho 16 měsících. Měl dva záchvaty křečí, a vyrážku jako při spalničkách. V průběhu dalšího týdne pak přestal říkat svých několik slov."
"Přesně 14 dnů po očkování MMR měl syn reakci typu spalniček a příušnic. Nyní je diagnostikován jako autistický. Má rovněž syndrom propustného střeva a astma. Před touto reakcí byl zcela zdráv. Pak ztratil všechny své schopnosti a už nikdy se mu nevrátily."
"Když byla Kate očkována DTP, byly jí 4 měsíce. Potom 72 hodin křičela bolestí. Dodnes má epileptické záchvaty a nemůže mluvit."

V roce 1988 byla lehká mozková disfunkce (LMD) uznána nejběžnějším důvodem návštěv dětské psychiatrie - jde asi o 13% dětí, které musí být zařazeny do speciálních tříd. Někteří vědci odhadují, že skutečný výskyt je 15 až 20%.
U autismu i LMD se původně myslelo, že jsou psychologického původu. Postižené děti však vykazují záchvaty, třes, dětské křeče, abnormality EEG, ... a paralýzu hlavových nervů (příčina poruch zraku, sluchu a řeči - např.neovladatelnost jazyka apod.).

V ČR je asi 100 (možná 200) tisíc autistů. Během 4 let od 2010 přibylo, dle pojišťoven, pouze 1000 autistů, podle ministerstva školství desetitisíce (stačí vyhledat "200-tisic-lidi-s-autismem").

Další obrázek následků vakcinace a souvislostí s PAS, získáte vyhledáním pojmu "příběhy očkování" nebo shlédnutím filmu VAXXED (opatřen i českými titulky). Zde krátká ukázka z filmu.


PASIVNÍ DESIGN
Ze stránek rozalio.cz byl smazán článek k úmrtím kojenců po vakcínách, který výstižně popisoval tento pojem:
"Pro povolení k používání vakcíny a jejímu uvedení na trh jsou nutné předepsané studie k bezpečnosti očkovací látky. Ty bývají zpravidla prováděny v součinnosti s výrobcem. Je ale nutné vzít v úvahu, že se na těchto farmaceutických studiích podílejí také členové STIKO. [17] Ve studiích se tradičně uvádějí počty úmrtí, pokud jsou vůbec uvedeny, o hodně nižší než se v dané věkové skupině v běžném obyvatelstvu vyskytují. [18] Důvody pro tuto skutečnost jsou zvláštní volba účastníků studie a pasivní design (pasivní design v povolovací studii znamená např.: žádné aktivní následné sledování těch účastníků studie, jejichž rodiče se z nejrůznějších důvodů už nepřihlásí, např. protože dítě zemřelo (!), odstěhovali se nebo dítě těžce onemocnělo a už nemají čas)."


Aby moderní medicína přežila, spoléhá na víru - tak to dělají všechna náboženství. ("Nevěř doktorům" od T.S Mendelson, M.D.)

Stručné příklady 'moderních léků':

SSRI ("inhibitory serotoninu") jsou v současné robě "lékem 1. volby" na deprese, fobie, a podobné. Největší výhodou těchto moderních léků je značná účinnost a rychlejší nástup účinku.

Příklad nežádoucích účinků z příbalového letáku (Esoprex)
U většiny pacientů(>1z10): nevolnost, bolest hlavy
Až u 1 z 10: rýma, úzkost, potíže se spánkem, závratě, třes, průjem, zácpa, zvracení, bolest svalů a kloubů, sexuální poruchy, horečka, zvýšení hmotnosti.
Až u 1 ze 100: záchvaty paniky, poruchy zraku či sluchu, ztráta vlasů, otoky končetin (Deprese a sebevraždy uvádí jen některé letáky.)
Sebevraždy se vyskytují u 0,25% nemocných depresí, uživatelé SSRI mají průměr 1,25%.

Příčina depresí nepadá z nebe, ale má vždy konkrétní důvody (nedostatek vitamínů, užívání moderních léků, špatná funkce orgánů či jiné). Moderní medicína ale spatřuje příčinu jen v nedostatku léků. Přitom léky skupiny SSRI (dle knihy Nežádoucí účinek smrt, str.144) nejsou účinnější než placebo. Účinnější je třezalka nebo sport.

Podle wikipedie: Očkování ... naučí imunitní systém rozpoznávat antigeny a očkovaný by tak měl být chráněn před nákazou.

Nežádouví účinky Infanrix hexa:
U většiny (>1z10): únava, teplota 38st a vyšší (i při samovznícení dítěte je teplota v limitu a případ proto nepodléhá hlášení), neklid, neobvyklý pláč (=učebnicový příznak zánětu mozku)
Až u 1 z 10: průjem, zvracení, otok v místě vpichu větší než 5cm (tedy např. celého těla = opět zcela normální reakce).
Až u 1 ze 100: infekce dýchacích cest, kašel, otok celé končetiny
Až u 1 z 1000: zánět průdušek, zduření uzli, dočasná zástava dechu (až do obnovení dechu, nebo úmrtí dítěte = standardní NÚ, nehlásí se! ), otok bránící v dýchání.
Vzácně byly hlášeny: ochrnutí, zánět nervů, infekce mozku, zánět mozkových blan.
Hlášení nežádoucích účinků: týká se jen účinků které zde nejsou neuvedeny.


Co píší propagátoři o účinnosti DTP vakcíny (blízká příbuzná hexavakcíny)?


Ochranu vakcínami je však obtížné potvrdit.

Závěr:
- Proti záškrtu očkování možná nechrání. (Spolehlivě ho léčí antibiotika. Odhady jsou z 1943 - znali tehdy penicilín? ).
- Ze 100 000 kojenců se zanícenou ránou znečistěnou hlínou nebo trusem, vakcíny možná zachrání 13 dětí před onemocněním tetanem, ale pouze do 1 až 3 let po očkování ! (Úmrtí na tetanus se týkala výhradně starších 30 let - krom novorozeneckého tetanu, na který očkování určitě nemá vliv a přesto už několik generací neexistuje)!
- Černému kašli možná očkování zabrání až na 1 rok, ale podařilo se to prokázat pouze na myších (není černý kašel čistě lidská nemoc?).

KDE JE DŮKAZ OCHRANY? Vášnivý zájem o zdravotní péči dokládá upozornění:

Návrat na předchozí stranu.