O autismu
Převzato z http://true-lies.blog.cz/1008

Zkušenosti rodičů
Velice často slýchám příběh dítěte, které se do určitého věku vyvíjí normálně a najednou začne ztrácet zájem o okolí, jeho zrakový kontakt začne slábnout, dítě se stává netečné, hyperaktivní nebo velice pasivní, ztrácí svoji slovní zásobu a přestává komunikovat s okolím.
Americké studie např. potvrzují, že po zavedení trojkombinace MMR v některých amerických státech stoupá rapidně počet případů autismu, naopak ve stejný čas se počet autistických dětí nemění ve státech, kde tato vakcína používána není.

Rodiče si též všímají velké změny v chování dítěte při dalších přeočkováních. Jestliže se o svém podezření zmíní svému lékaři, ten většinou vyvrátí jakoukoliv souvislost mezi autismem a očkováním bez jediného vyšetření či dalšího zkoumání a dítě je očkováno dál podle očkovacího kalendáře. S podobnou reakcí se setkávají i rodiče, kteří se obávají očkovat svoje další, zdravé dítě, z obavy rozvoje autismu. Jelikož poškození následkem očkování může probíhat i bez zjevných bezprostředních příznaků a projevit se až za několik týdnů či měsíců, rodiče si často této souvislosti ani nevšimnou. Pro rodiče, kteří postřehnou souvislost mezi autismem jejich dítěte a očkováním, je tato situace velice těžká, protože je nikdo z odborníků nechce brát vážně.

Situace v ČR
Informovanost o očkování, respektive o jeho nežádoucích účitcích je v ČR velice malá. Přestože se v zahraničí o problémech s očkováním mluví s velikou neochotou, u nás se o nich nemluví téměř vůbec. V časopisech, televizi atd. si můžeme povšimnout neustálé pro-očkovací propagandy. Všude nás varují, jak letos stoupá počet nakažených klíštaty, jak se kdesi objevil bezdomovec s TBC, jak by se všechny mladé dívky měli oočkovat proti rakovině děložního čípku atd. Avšak o tom, že někdo byl po očkování vážně poškozen, či dokonce následkem očkování zemřel, se nedozvíme nikde. Z toho pak plyne pocit, že očkování je neškodné a to nejhorší, co může naše dítě potkat, je teplota a mírné zarudnutí v místě vpichu.

Asi před rokem jsem poslouchala ČR2 s celodenním tématem očkování. V první polovině pořadu byla posluchačům dána možnost zavolat do vysílání a projevit svůj názor na očkování. K nelibosti přítomného moderátora byly odezvy velice negativní. Mohli jsme poslouchat příběhy českých lidí, kteří byli očkováním těžce postiženi, nebo měli v rodině dítě poškozené očkováním. 
V druhé polovině pořadu se k očkování vyjádřil odborník.
Přítomný doktor z motolské nemocnice (bohužel si už nevzpomenu na jeho jméno) vychvaloval očkování do nebe. Když byl dán prostor k dotazům, shodou náhod jsem se do pořadu dovolala právě já, sdělila svoji zkušenost a zeptala se, jestli má autismus spojitost s očkováním. K mému velkému úžasu mi doktor sdělil, že i to je možné, že očkování může fungovat jako spouštěč autismu. Moje kamarádka psycholožka mi též říkala, že se náhodou na internetu dostala k příbalovému letáku k jedné vakcíně, kde byl autismus uveden v "nežádoucích účincích". Ptám se tedy, jak je možné, že všem českým rodičům, s kterými jsem pracovala, bylo sděleno, že očkování nemá s autismem jejich dítěte nic společného?

Někteří lékaři, kteří připouští, že očkování může být jedním ze spouštěčů autismu, mají velice alibistický názor. Tvrdí, že autismus by u takového dítěte vypukl stejně. Nikdo to ale nemůže potvrdit žádným výzkumem. Též se tvrdí, že počátek autismu se pouze náhodou shoduje s věkem, kdy se dítě očkuje vakcínou MMR. Tím pádem se prý rodiče snaží pouze svést na někoho vinu a ulevit si.
Jak je tedy možné, že stav dětí se horší dalším přeočkováním? Je to opravdu taková náhoda, když desítky rodičů si všimnou vážných změn několik dnů či týdnů po očkování? Jsou v naší zemi zaznamenávány nežádoucí účinky vakcín? Jestliže ano, jakou mají tyto záznamy hodnotu, když 99 procent mých klientů, majících podezření na spojitost vakcinace s autismem jejich dítěte, bylo lékařem odbyto a dítě nevyšetřeno?