Nezodpovězené záhady vakcinace
Návrat na hlavní stránku

1.
Od r.1975 Japonsko zakázalo očkovat děti mladší 2 let. Země poté přeskočila ze 17. na 1. místo, s nejnižší kojeneckou úmrtností na světě. (Dodnes se drží na 1. až 3. místě, např. se Švédskem.)
Proč japonští kojenci a batolata, zcela nechránění vakcínami, neumírají na infekce?
(Očkování MMR - spalničky, zarděnky, příušnice - v Japonsku zakázali roku 1993. Kde jsou smrtící epidemie?
Ve Francii MMR odmítá 40% rodičů a výskyt splalniček je podobný jako v ČR.
Povinně očkovat zakázalo i Švédsko! Proč se, v posledních desetiletích, u několika set tisíc neočkovaných v ČR, vůbec nevyskytl tetanus? )


2.
Skutečné účinky zdravotní péče odhalí jen "zlaté pravidlo medicíny", tedy srovnání léčených s neléčenou skupinou.
Proč je takové porovnání u vakcín nepřípustné?
(Neočkovat by prý bylo "neetické", ale v ČR je dostatečný vzorek neočkovaných - je neetické i srovnávat?)


3.
Po ukončení plošného očkování proti neštovicím 1970, došlo v NSR k nečekanému úbytku mentálně postižených dětí (*2str.38). V ČR máme nyní mnoho postižených, jen autistů je asi 100tisíc. Zároveň je zde okolo 5% neočkovaných, kteří by měli být zastoupeni mezi zdravými i postiženými.
Proč se diagnózy postižení, rozpoznané od 2. měsíce života a později, vyhýbají NEočkovaným?
(Zkuste najít neočkovaného autistu, rozpoznaného až po 2. měsíci života!)


4.
Intenzitě očkování v různých státech věrně odpovídá počet psychických poruch, autistů, agresivita a nemocnost dětí i úmrtnost kojenců.(*2 str.164až7)
Zato výskyt infekcí by měl být vyšší tam, kde se proti nim téměř neočkuje. Proč tomu tak není?


5.
U snadno přenosných infekcí preventovaných "hexou" uvádějí odborné servery trvanlivost protilátek 3 až 6 let (tetanus a žloutenka B netvoří epidemii, HIB se týkala méně než 150 dětí ročně před začátkem očkování). Proto asi 80% populace NEMÁ ŽÁDNÉ PROTILÁTKY Z VAKCÍN ani po kontaktu s nemocí (krom ojedinělého černého kašle - častěji u očkovaných, se tyto infekce nevyskytují)!
Proč se tu nešíří žádné epidemie?
(Vždyť právě kvůli tomuto nebezpečí má ČR tvrdé represe k očkování kojenců, kteří se spolu stýkají mnohem méně než dospělí.)


6.
Hranici otravy neurotoxickým hliníkem stanovil FDA na 5µg na 1kg váhy a den. Poločas vylučování hliníku je asi 7let (83% ledvinami, ale velké molekuly hliníku, nesoucí antigeny vakcín, ledvinami neprojdou *5). V 1. roce života, kdy kojenci váží asi 5kg, jsou v ČR povinně očkováni 4 dávkami "léčivého přípravku" Infanrix hexa, který obsahuje 820µg hliníku v 1 dávce (+ rtuť, formaldehyd a mnoho jiných látek).
Jaký je mechanizmus zlepšení zdraví kojenců, pícháním směsí obtížně odbouratelných neurotoxických jedů, ve vysokých dávkách?


7.
Povinné očkování v ČR nese všechny znaky organizovaného zločinu . Rozhodují jednotlivci, obvykle s vazbami na výrobce. Firmy ani stát nenesou odpovědnost za jakékoli následky a desítky tisíc dětí platí poškozením zdraví. Sdělovací prostředky i poslanci nemají odvahu o epidemii "ani špitnout" (Čím se lišil jejich přístup před rokem 1989?) - největší investice výrobců vakcín jdou na "propagaci" (reklamu, kongresovou turistiku lékařů, "podporu" vědců, osobností a funkcionářů... např. výrobce hexy, rok 2010: výzkum=6,9; reklama a prodej=20,4; obrat=44,4 miliardy USD).
Došlo už někdy v lidských dějinách, k podobné genocidě vlastních potomků?
(70 milionů autistů + velké % populace je zdravotně poškozeno, vč. deformací charakteru *1str.26,*2str.163 )


8.
Dle §46 zák. 258/2000Sb. odst.1 "... Pravidelná očkování se provádějí k zamezení vzniku a šíření závažných infekčních onemocnění s vysokým rizikem dalšího epidemického šíření v kolektivech a život ohrožujících infekčních onemocnění ...".
ZÁŠKRT - dobře léčitelný (40let se neobjevil, vakcína je proti toxinu a nebrání šíření), ČERNÝ KAŠEL - při včasném záchytu snadno léčitelný (prodělá jej 600 až 2500 očkovaných ročně), DĚTSKÁ OBRNA - přenos jen z lidské stolice do úst (zastaví ji dodržování hygieny, 56let se v ČR nevyskytla, nemoc u 95% lidí proběhne bez příznaků, vždy vytvoří trvalou imunitu), nemoc HIB - při včasném záchytu dobře léčitelná (před očkováním asi 110 dětí ročně). (Dětské nemoci jsou v následujícím bodu.)
Kde je skryto riziko epidemického šíření a ohrožení životů, dávající smysl §46?
(Co tyfus, úplavice, spála, cholera a mnoho dalších - jsou méně nebezpečné než povinně očkované infekce?)


9.
Prodělání spalniček (podobně i zarděnek a příušnic) chrání po celý život + matkám kojené děti v riskantním období, na které vakciny nemají vliv. Komplikace nemoci u dětí, ve vyspělých státech (zdroje nezávislé na farmacii uvádějí méně než 1 z 10 000 případů a před zavedením vakcíny na ně již v ČR žádné děti neumíraly) jsou výrazně vzácnější než po MMR vakcíně (*6), která navíc, dle mnoha vědeckých prací(*5str.210) a zkušeností rodičů(*4), často spouští autismus. Očkování odsouvá náchylnost o 10 až 15let, kdy jsou následky dětských nemocí mnohem těžší (často trvalé + riziko úmrtí) a přeočkování je velmi riskantní.(*2)
V čem je výhodnost tohoto očkování?


10.
Má-li demokracie a tržní prostředí nést obecný užitek, nutně vyžaduje a)volnou konkurenci, b)úplnou informovanost, c)svobodný výběr
(kniha "Ekonomie dobra a zla").
Jak obecně prospívá očkování, jehož znaky v ČR jsou a)monopol, b)propaganda, c)represe?
Pokud máte dotazy, připomínky nebo odpovědi k otázkám, sdělte mi je prosím na josefvobejda@gmail.com
Návštěvní kniha byla zrušena pro opakované útoky.

Miniaplikace
Použité zdroje:
*1 kniha "Očkování, jeho účinky, následky a jejich léčba" od MUDr. Ludmila Eleková
*2 kniha "Očkování - obchod se strachem" od Dr.med. Gerhard Buchwald
*3 kniha "Problémy s očkováním" od Dr.Randall Neustaedter
*4 brožury "Jak zasáhl systém očkování do života některých rodin I, II a III"
*5 kniha "Varovné signály očkování" od Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
*6 Nežádoucí účinky dle SPC k povinné vakcíně proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (MMR):
U více než 1 z 10: zarudnutí v místě vpichu, horečka>38stC (74,7% dětí po MMRV).
U méně než 1 z 10: infekce horních cest dýchacích, vyrážka, bolest a otok v místě vpichu, horečka>39,5stC (19,3% dětí po MMRV).
U méně než 1 ze 100: anorexie(nechutenství), nervozita, nespavost, abnormální pláč (učebnicové příznaky encefalitdy = zánětu mozku),
průjem, zvracení, kašel, otitis media(zánět středouší), lymfadenopatie(zvětšení uzlin), konjunktivitida(zánět spojivek), bronchitida(chronický zánět dýchacích cest), otok příušní žlázy.
U méně než 1 z 1000: alergické reakce, febrilní křeče (=ohrožení života).
Postmarketingové sledování(nelze určit četnost reakcí):
Meningitida, příznaky připomínající spalničky či příušnice (vč. orchitidy=zánět varlat, epididymitidy=zánět nadvarlete),
trombocitopenie, ... purpura (podlitiny,otoky), anafylaktická reakce,
encefalitida, cerebelitida (příznak podobný opilosti), Guillain Barréův syndrom (autoimunitní onemocnění nervů), transverzální myelitida(zánětlivý neurologický syndrom), periferní neuritida (zánět nervu z podráždění).
Vaskulitidy (záněty cév), erythema multiforme(akutní puchýřnaté onemocnění sliznic a kůže),
artralgie(bolest kloubů), artritida (autoimunitní zánět kloubů).
Náhodná aplikace vakcíny do žíly místo do svalu, může vést k vážný potížím!

Kudy vede cesta k úspěchu organizovaného zločinu
Je-li lékař dobře motivován, školen a represemi přinucen (šíření pravdy = konec živnosti) očkovat za každou cenu, co nejdříve a co nejvíce, naznačí někdy rodičům že vakcíny nechrání (nemají před čím) a pro dítě mohou být pohromou? Pokud rodiče netuší že jsou nějaké nežádoucí účinky, planou nadšením z bezpečí a štěstí rozdávaného státem, budou pak hledat opačné informace, nebo poslouchat "hloupé antivax co ohrožují očkované děti"? Pokud větší část dětí přežije očkování jen s horečkou, velkým otokem a běžnou encefalitídou (pár hodin či dní křiku - "ale to je normální ", další následky se projeví až někdy pozděj, nenápadně a bez souvislostí), budou rodiče pochybovat o smyslu represí které "zachraňují svět"? Pokud jsou vakciny tak skvělé, jak slyšíme ze všech stran (i politických), z rádií, ze všech televizí a od motivovaných doktorů, přestane většina lidí podporovat ten "úžasný dar vědy"? Budou poslanci něco namítat, když je "tak výhodný" a přeje si ho většina národa?


Návrat na hlavní stránku